اتل متل توتوله، گاو حسن چجوره؛ ترانه خاطره انگیز کودکانه برای بچه های گل