تصاویر الجزیره از هجوم مردم به فروشگاه‌ها در کی‌یف پایتخت اوکراین.