توصیه مرحوم آیت اللّه العظمی بهجت رحمة اللّه علیه به اشخاصی که نگران طلسم و جادو بودند و ایشان پنج دستورالعمل را می‌فرمودند: همراه داشتن قرآن در منزل و یا همراه شخص، خواندن روزانه معوذتین(سوره های ناس و فلق)، خواندن آیة الکرسی، گفتن اذان در خانه که باعث دور شدن شیطان می‌شود، و خواندن روزانه ۵۰ آیــه از قرآن