استقامت بدنه فوق‌العاده رولز رویس در تصادف بین ۲ تا ۱۸ چرخ