یک گروه هکری، طی ماه‌های اخیر مشکلات زیادی برای رژیم‌صهیونیستی به وجود آورده است؛ سران این رژیم همه اینها را به ایران نسبت می‌دهند ولی جمهوری‌اسلامی در مقابل همه این اتهامات سکوت کرده است.