شهادت او نقطه‌ عطفی در تاریخ بشریت است؛ نقطه‌ ای که پس از آن دشمنان انسانیت هرگز طعم پیروزی را نمی‌ چشند و یک سوال: آیا انقلاب مردم در این مصاف ضعیف‌ تر شده است؟