روایت جالب نوجوان عراقی از برخورد پُرمهر شهید سلیمانی و چفیه‌ای که به گردن او انداخت.