22 دی‌ماه، سالروز دستگیری تفنگداران آمریکایی در خلیج فارس و شکست هیمنه آمریکا