مرغ منشی یا مرغ دبیر، از پرندگان شکاری بومی آفریقا است و معنای نام علمی‌اش تیرانداز مارها است، چون این پرنده متخصص شکار مار است. طول پا‌های بلند این پرنده هم گاه تا ۱۳۰ سانتی‌ متر می‌ رسد. تصویر این پرنده خوش آب و رنگ همچنین در نشان ملی کشور‌های سودان و آفریقای جنوبی هم به کار رفته است.