ناگفته‌ هایی از پرونده ترور شهیدان رجایی و باهنر از زبان فرزند شهید لاجوردی؛ اگر به پرونده 8 شهریور رسیدگی می شد فتنه ها روی نمی داد. قسمتی از سخنان دختر شهید لاجوردی در برنامه دست خط شبکه یک