آموزش پخت غذای باقالاقاتق توسط معصومه فتوحی در بخش آشپزی برنامه عصر خانواده شبکه دو سیما.