عشق در دل ماند و یار از دست رفت؛ کلیپ ویژه برای استوری اینستاگرام