قسمتی از سخنرانی حجت الاسلام سیّد محمود نبویان درباره توافق ظریف با امریکا برای مجرم دانستن و تحویل حاج قاسم در دولت تدبیر و مجلس