کلیپ کوتاه از سخنرانی سعید جلیلی درباره خط مشی رهبری در مذاکرات که انجام نشد.