فیلم کمتر دیده شده عملیات کربلای ۴ رو از دید تلویزیون عراق میذارم تا شاید بعضی ها از این شهدا خجالت بکشند. برای هر صندلی شما هزار جوان جان داده اند !!!