انیمیشن زیبا و برگزیده «پویش قهرمان» درباره انتقام از ترامپ و قاتلان.