واکنش جالب پیشرفته ترین ربات انسان نما که برمبنای هوش مصنوعی ساخته شده در مقابل فردی که سعی میکنه حریم خصوصی ربات رو با دست زدن به صورتش نقض کنه واقعا جالبه