جمعه‌ها دارن می‌گذرن می‌گذرن با غم‌های تو؛ عاشقات کم کم جون میدن پیر میشن آدم‌های تو؛ الهی منم موسپیدت شم؛، توو این ناامیدی امیدت شم؛ ینی میشه من هم شهیدت شم؟ یا مولا ... یا مولا یا مهدی