ویدئویی کوتاه و جالب از امیر محمد زند از وضعیت اسفناک مردم انگلیس و کارتن خوابی پشت درب بی بی سی