گل اول استقلال به نفت مسجد سلیمان نفت مسجدسلیمان ۰ - ۱ استقلال حسین‌زاده در دقیقه ۱۶