جانهایمان به فدای امیرالمومنین و اولاد طاهرینش که راهی پیش روی ما گشودند که به سعی و تلاش خودمان هیچگاه گشوده نمیشد.