یکی از پر چالش ترین روزهای نخست وزیر در پارلمان انگیس رقم خورد و با درخواست های مکرر استعفای وی آمیخته شد.