این فیلم کوتاه از شماره دوزی رو ببنید و تمرین کنید تا با نحوه طرح انداختن روی بافت ساده رو آشنا بشید تا سر فرصت با هم یه طرح خوشگل مشگلو ببافیم. بعد دیگه از روی نقشه هر طرحی رو میتونید ببافید کافیه روششو یاد بگیری