شهید ابراهیم هادی در سال ۱۳۳۶ در تهران به دنیا آمد و در سال ۱۳۶۱ در منطقه عملیاتی فکه به شهادت رسید. یکی از ویژگی‌های این شهید والا مقام تواضع و اخلاص در عمل در جامعه بود.