محو تماشایت زیبایی، ، به درد جانم تو دوایی؛ کلیپ کوتاه 30 ثانیه ای برای عرض ارادت به امام رضا علیه السلام