ماجرای غلام امام صادق علیه السلام (همنشینی در بهشت).