امروز می خوام یک کاری کنم که همه میگن خطرناکه یه چوب کبریت برمیدارم می خوام ان رو روشن کنم؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت من می تونم با آتیش بازی نکنم.