خدایا به معلم بگو امتحان رو آسون بگیره؛ کلیپ کودکانه دلنشین برای استوری امتحان