کلیپ کوتاه بامزه از برنامه ایرج طهماسب برنامه کلاه قرمزی و خاطرات دیوی برای استوری