من از پشت شبهای بی خاطره، من از پشت زندان غم آمدم، من از آرزوهای دور و دراز، من از خواب چشمان نم آمدم؛ خوانش شعر زیبای مرحوم افشین یداللهی توسط دکتر رشید کاکاوند