آموزش خیاطی دوخت لباس مجلسی توسط خانم سیما عمرانی دربرنامه عصرخانواده شبکه دو سیما.