قارچ‌ ها، گروهی از آغازیان هستند که در انواع متعدد و به روش‌ های گوناگون، رشد می‌ کنند. در ادامه، تایم لپس جالبی از رشد گونه‌ای از قارچ را مشاهده می‌ کنید.