به مناسبت سالروز شهادت میرزاتقی‌خان فراهانی مشهور به امیرکبیر.