بروید دنبال آن کاری که عاشق اش هستید؛ کلیپ کوتاه از پروفسور سمیعی برای استوری اینستاگرام