کتاب هایی با فناوری واقعیت مجازی، اگه این تکنولوژی برای آموزش استفاده بشه کتاب های درسی خیلی جذاب میشن