ویدیو قشنگ و بی‌ نظیر از عروسک‌ هایی که هواداران بتیس برای کودکان بی سرپرست به سمت زمین پرت کردند