شهاب سنگی که از فضا آمده و حاوی بلورهای آهن، نیکل و الیوین است. ⁦