نماهنگ عربی و حماسی روحان در مورد حضور سردار حاج قاسم سلیمانی ابومهدی المهندس در منطقه عملیاتی علیه داعش.