کلیپ مستندی جالب در مورد قیام خونین مردم قم در 19 دی ماه سال 1356.