خال گوشتی ها خیلی با هم فرق میکنن. انواع خال رو بشناسین و اگر به خال های سرطانی شک داشتین. حتما به پزشک مراجعه کنید.