باید براش خیلی انتظار بکشی، چند نفر باید تعهد بدن همونجوری که تحویل گرفتیش باید تحویلش بدی ‌و... بنظر شما چی تو این جعبه است؟