از مرغداری تا سینما؛ آرمان درویش چطور وارد دنیای هنر شد؟