فریدون مظفری، کارشناس آشپزی طرز تهیه سوپ پیاز فرانسوی را آموزش داده است.