همراه با سرکار خانم ام البنین نظری و موضوع نور لازم برای گیاهان.