قسمتی از گفتگو حاج آقا شهاب مرادی در برنامه سلام، صبح بخیر!