دکتر جفری لنگ Jeffrey Lang، استاد ریاضی دانشگاه کانزاس، و پژوهشگر هندسه ی جبری و جبر جابجاییه که مسلمون شده در مورد شناخت قرآن و خداست دکتر لانگ در پاسخ به این سوال که چگونه با اینکه زبان قرآن کریم عربی است و تو نسبت به آن بیگانه بودی، از آن لذت می‌بردی؟ اظهار می‌ دارد: مانند کودکی که از صدای مادرش احساس آرامش می‌کند ولو اینکه متوجه نشود مادرش دقیقاً چه می‌گوید.