با این شیوه سر آستین لباس ها را گلدوزی کنید تا زیباتر شوند