تنها بودم یادم بودی؛ کلیپ کوتاه برای استوری اینستاگرام غمگین