در این ویدئو تفاوت قیمت‌ نمونه‌ های روسی و آمریکایی را می‌توانید ببینید که ممکن از در لیست خرید ایران باشد.