تصاویری از آخرین سخنان شهید ستاری، ساعاتی قبل از شهادت را مشاهده می‌ کنید در تجلیل از مقام سرباز است.